فارسی چهارم دبستان پرسشگری خرد و دانش

حجم فایل : 3.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا فارسی چهارم دبستان

پرسشگری / خرد و دانش
پیام درس تمرینات درس از روی متن درس بخوانید و فعل های درس را پیدا کنید و زیر آن ها خط بکشید.
پایان...